Lång erfarenhet av donationsbehandlingar

29 Apr 2019

Inom Livio har vi över 20 års erfarenhet av behandlingar med donerade spermier och 13 års erfarenhet av äggdonationsbehandlingar.

Alla kliniker inom Livio-gruppen i Sverige erbjuder IVF / assisterad befruktning med donerade ägg och spermier.

Sedan den 1 januari 2019 är det tillåtet att utföra assisterad befruktning utanför kroppen även med hjälp av enbart donerade könsceller, det innebär att både donerat ägg och spermier kan användas i samma behandling.

Vi arbetar sedan en tid framgångsrikt med rekryteringen av äggdonatorer via Livio Egg and Sperm Bank vilket borgar för korta väntetider även för patienter som behöver IVF-behandling med donerade ägg. Välkommen att kontakta den klinik där du önskar behandling redan nu. För IVF-behandling med donerade ägg tar vi emot vi patienter upp till (icke-fyllda) 46 år.

Vi välkomnar ständigt nya ägg-och spermiedonatorer, är du intresserad eller har frågor är du varmt välkommen att kontakta Livio Egg and Sperm Bank på 076-941 74 00 eller läs mer här.