HBTQ

För oss är det viktigt att alla våra patienter känner att de blir behandlade med respekt och känner sig välkomna. Som ett led i detta har all vår personal genomgått en HBTQ-diplomeringskurs  anordnad av RFSL.

Utbildningen omfattar grundläggande normkritik och kunskap om homosexuellas, bisexuellas, transpersoners livsvilkor samt om personer som identifierar sig som queer: hbtq-kunskap. Utbildningen syftar till att sprida kunskap och förståelse för hbtq-personer specifika situation och att förbättra livsvillkoren för denna grupp.

Vi tar gärna emot feedback om hur ni tycker vi kan bli ännu bättre! Välkomna!